История

ОУ „Никола Йонков Вапцаров“

Училището в село Лятно има своята дълга и свидна история. То е основано преди повече от век – през далечната 1912 година. Открито е в  стара сграда, бивша кръчма и магазин, собственост на Панайот Димитров.

През 1921 година в селото е построена една класна стая и канцелария. През 1930 година канцеларията е преустроена за класна стая, а непосредствено до нея е построена трета стая за канцелария. Така се обособяват две класни стаи. За учител е назначен господин Жеко Жеков от село Желязковец, Разградско. В селото той учителства от 1921 до 1943 година. През 1930 година е назначен втори учител – госпожа Иванка Дечева.

        За учебната 1952 – 1953 година е построена настоящата триетажна сграда на училището. През същата учебна година е открит и прогимназиалният курс в село Лятно. На първия етаж учат българчетата, на втория етаж учат турчетата, а на третия етаж е турската прогимназия. През учебната 1959 – 1960 година по решение на Окръжния комитет на Българската комунистическа партия – град Шумен, в окръга се въвежда съвместно обучение на учениците – българчета и турчета, по единна програма. Въз основа на писмо № 40 от 16 септември 1959 година турското и българското училище в село Лятно се сливат и обучението се води на български език. През учебната 1962 – 1963 година е открита и паралелка за VІІІ клас.

През учебната 1960 – 1961 година за патрон на училището е прието името на поета Никола Йонков Вапцаров и оттогава всяка година на 7 декември се чества патронният празник на училището. Директори на училището през годините са били: Никола Лалев, Николай Маринчев, Димо Дачев, Иванка Дачева, Зюреф Алиев, Христо Русинов, Георги Йовчев, Тихомир Трифонов, Румен Колев, Богомил Манов, Георги Атанасов. От 1990 година директор е госпожа Генка Ненова Велинова.

        Днес училището е със статут на СРЕДИЩНО УЧИЛИЩЕ и в него се обучават в начален и прогимназиален етап ученици от четири села на община Каолиново: с. Лятно, с. Долина, с. Сини вир и с. Омарчево.

Училището разполага с добра материална база, която непрекъснато се подновява и усъвършенства. Оборудван е голям компютърен кабинет. В училищния двор се намира новопостроената столова сграда.

Учителският колектив е от квалифицирани педагози – магистри, които дават всичко от себе си за просперитета на училището и работят с любов.